Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.medinabutor.hu webáruház (továbbiakban: Szolgáltató) és az elektronikus szolgáltatást igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (továbbiakban: Felek)

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Medina Bútor Kft. által üzemeltetett www.medinabutor.hu webcímen található elektronikus piactéren keresztül történik.

A www.medinabutor.hu webáruházban lehetőség nyílik a kórházi bútorok széles választékából kényelmesen és kedvező áron vásárolni.

A webáruházat olyan szolgáltatásokkal és lehetőségekkel igyekeztünk felépíteni, hogy Vásárlóink minél egyszerűbben megtalálhassák, kiválaszthassák és megvásárolhassák a keresett terméket.

A webáruházat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) alapján szolgáltatóként társaságunk működteti.

Társaságunk Ektv 4.§-ban előírt kötelező adatszolgáltatása:

Szolgáltató:

A www.medinabutor.hu webáruházat működtető Medina Bútor Kft. (eladó) adatai:

Cégnév:                    Medina Bútor Bútorgyártó és Orvosi Műszer Kereskedelmi Kft.

Székhely:                    3355 Kápolna, Szabadság tér 2.

Ügyvezető:                 Nagy András önállóan

Levelezési cím:           3355 Kápolna, Szabadság tér 2.

Cégjegyzék szám:       10-09-023421, bejegyezte a Heves Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Adószám:                   11179883-2-10

Elérhetőségek:

Telefon: +36 (36) 560-504

E-mail: ugyfelszolgalat@medinabutor.hu

Személyes ügyintézés helye: 3355 Kápolna, Szabadság tér 2.

 

Vásárló:

Szolgáltatásunkat minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a sikeres regisztrációt elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános szerződési feltételeket, illetve a jelen weboldalon közzétett tudnivalókat, vásárlási feltételeket.

A rendelés leadásának menete, technikai lépések:

A webáruházban úgy tud vásárolni, hogy a kiválasztott termékeket a virtuális kosárba helyezi a „Kosárba” gomb megnyomásával. Ezek után a „Kosár” gombra klikkelve ellenőrizheti és még módosíthatja a kosár tartalmát, majd a vásárlási szándék megerősítése után a rendszer automatikusan kéri a regisztrációját. A megrendelés leadásakor történik a fizetési feltételek megjelölése (készpénz, előre átutalás) és a szállítási mód (személyes átvétel/házhozszállítás)

Ennek során csak a legszükségesebb, a termék kiszállítása és számlázása érdekében fontos adatokat kérjük megadni. (név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám).

Rendelés leadását követően egy automatikus e-mail üzenetben értesítjük a rendelés befogadásáról. Amennyiben a megrendelése teljesíthető, úgy a megrendelés pozitív visszaigazolását követően ügyfélszolgálatunk munkatársa telefonon megkeresi a Vásárlót, hogy a rendelésben szereplő adatokat egyeztessék, és tájékoztatást kapjon a kiszállítás várható időpontjáról.

Webáruházunkban a termékek az általános forgalmi adót (jelenlegi mértéke: 27%) tartalmazó bruttó vételárai vannak feltüntetve.

A termékekről a számlát a Medina Bútor Kft. állítja ki.

Szerződés létrejötte, szerződés tárgyának lényeges jellemzői:

Az online módon (elektronikusan) kötött szerződés távollévők között kötött szerződésnek minősül, amely szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a Szolgáltató iktatja azt és a későbbiekben az hozzáférhető.

A szerződéskötés nyelve a magyar.

A megrendelés kitöltésével és a Szolgáltató részére elektronikus úton történő megküldésével, annak Szolgáltató általi befogadásáról küldött automatikus elektronikus üzenetben üzenet megküldésével a Vásárló megrendelése igénybejelentésnek minősül.

A szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató az igénybejelentést követően a megrendelés teljesíthetőségéről pozitív (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolást küld újabb elektronikus üzenetben. A megrendelés megküldésével és annak Szolgáltató általi pozitív visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az igénybejelentés, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Abban az esetben amennyiben az adott termék nincs raktárkészleten, úgy a visszaigazolt szállítási időpontról elektronikus üzenetben értesítjük a Vásárlót, megjelölve a szállítás várható időpontját, melyet a Vásárló nyugtáz vagy törölheti megrendelését elektronikus üzenetben.

A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Szolgáltató a szállítás napját a megrendelő számára visszaigazolta, és mindkét fél a teljesítés bekövetkeztének várható idejét nyugtázta.

Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei:

Az adatbeviteli hibáknak a megrendelés elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:
–  a „Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető,
–  a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb…) a regisztrációhoz kapcsolódóan bármikor ellenőrizhetőek, változtathatóak a „Saját adatok” menüpontban.

A megrendelés elküldését követően, ha tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, vagy törölni kívánja megrendelését kérjük, jelezze azt ügyfélszolgálatunkon az ugyfelszolgalat@medinabutor.hu e-mail címen vagy a +36 (36) 560-504-es telefonszámon.

Fontos, hogy a megrendelés elküldését követően ezt haladéktalanul tegye meg, mert akár 2 munkanapon belül kézbesíthetjük a megrendelt termékeket és akkor a tévedés korrigálására már nincs lehetőség.

Termékszállítás

A raktáron lévő terméket 48 órán belül átadjuk szállításra, a gyártandó termék várható szállításáról visszaigazolást küldünk.

A házhozszállítás díjaként a webáruházban feltüntetett mindenkori kiszállítási díjak érvényesek.

Szállítási díjkategóriák:

–         Legalább 600.000 Ft értékű megrendelés esetén a szállítás ingyenes,

–         0-599.999 Ft értékű megrendelés esetén a szállítási költség a megrendelés bruttó értékének 10%-a, de minimum bruttó 1500 Ft.

A weboldalon megadott szállítási adatok tájékoztató jellegűek, azok értéke egyedileg változhat.

A termék Magyarország területére történő házhozszállítását Társaságunk és együttműködő partnerünk végzi.

A szállítási díj egy címre vonatkozik, tehát ha több terméket kell szállítani ugyanarra a címre, akkor is csak egy szállítási díjat számolunk fel.

A termék átvételekor kérjük, hogy alaposan nézze át, hogy nincs-e bármilyen sérülés a kiszállított bútoron. Ezután a szállítást végző személy vagy cégünk munkatársa átadja a Vásárlónak a számla eredeti példányát, valamint a garanciajegyet, és megkéri, hogy a szállítólevélen aláírásával igazolja a termék és a hivatkozott dokumentumok átvételét.

 

Személyes átvétel:
Önnek lehetősége van a terméket előzetes egyeztetés után 3355 Kápolna, Szabadság tér 2. szám alatt személyesen átvenni.

A megrendelés pozitív visszaigazolásáról megküldött elektronikus levélben tájékoztatjuk a Vásárlót a termék várható elkészültéről, amikortól lehetőség van átvenni azt kápolnai telephelyünkön. Személyes átvétel esetében természetesen nem kerül szállítási költség felszámításra.

Csomagolás:

Áraink tartalmazzák a csomagolás költségét.

Vételár megfizetése:

Jelenleg az alábbi fizetési forma közül választhat:

  • készpénzben a szállítást végző személynek az áru átvételekor,
  • készpénzben a személyes átvételkor székhelyünkön,
  • banki átutalással fizet, ez esetben azonban csak az utalás számlánkra történő beérkezése után tudjuk kiszállítani a rendelt terméket.

Jótállás, szavatosság

A jótállásra és szavatosságra a polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései és a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről az irányadóak.

Termékeinket hivatalos gyártói garanciát nyújtva értékesítjük.

Minőségi reklamációval kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz elérhetőségeink bármelyikén.

Fontos, hogy a megrendelt termék átvételekor kapott garancialevelet őrizze meg a jótállási és szavatossági jogok érvényesítéséhez.

A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

Távollévők között létrejött szerződés esetén a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján a vásárló (fogyasztó) a szerződéstől indokolás nélkül elállhat:

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

Elállási szándékot szóban (telefonon), postai úton és e-mailben is kifejezésre juttathatja a vásárló.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

Elállás esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni.

Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek elállás esetében a vásárlót terhelik. A termék visszaszolgáltatása történhet székhelyünkre történő személyes visszajuttatással vagy bármely futárszolgálattal, vagy postával a 3355 Kápolna, Szabadság tér 2. címre történő visszaküldéssel.

A Szolgáltató elálláskor követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését a Vásárlótól.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 17/1999. (II.5.) számú Kormányrendelet rendelkezéseinek értelmében, az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható:

Olyan termék esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Esetünkben ez egyedi méretet, egyedi színt jelenthet.

Kifogások rendezésének módja:

A vásárlással kapcsolatban reklamációjával ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat.

Telefon: +36 (36) 560-504

E-mail: ugyfelszolgalat@medinabutor.hu

A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos vita esetén az igényével vásárló jogosult a vita rendezése érdekében a lakhelye szerint területileg illetékes Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (www.nfh.hu), Békéltető Testülethez (www.mkik.hu), illetve Bírósághoz is fordulni.

Vonatkozó jogszabályok:

–       2001. évi. CVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

–       a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény

–       a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

–  49/2003. GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről

– 151/2003. Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Adatkezelési feltételek:

A vásárlás előtt Szolgáltató a www.medinabutor.hu oldalon bonyolított megrendelés és visszaigazolás kísérőadatait, továbbá a vásárló által kitöltött regisztráció során megadott személyes adatokat tárolja.

Tájékoztatom, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, a regisztráció során szolgáltatott személyes adatokat a megrendelés (adásvételi szerződés) teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja, illetve az adatkezelés a vevővel való kapcsolattartás, célját szolgálja. Szolgáltató (adatkezelő) a személyes adatokat a jogügylet alátámaszthatósága érdekében 5 évig tárolja.

Személyes adatait harmadik fél részére nem adjuk át és bizalmasan kezeljük, kivételt képez ez alól a termék kiszállítása (a szerződés teljesítése) érdekében az alvállalkozónként működő futárszolgálat részére történő név és lakcím átadása, aki a tőlünk kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

Adatai kezelésekor a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezéseit követjük. Önnek joga van tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését illetve törlését. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdéseit ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy postai úton Szolgáltató székhelyére címzett levélben teheti fel.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért a Szolgáltató nem felel.

Jogi Nyilatkozat:

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a weboldalon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, írások, és grafikák, illetve a honlap Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét arra, hogy a weboldalon megjelent egyes képek csupán illusztrációk. Az egyes termékeknél feltüntetett ár csak a megnevezésben foglalt termékre vonatkozik és nem tartalmazza a képen esetleg látható kiegészítőket (ha mégis, akkor azt külön jelezzük a termék megnevezésében vagy leírásban), azok külön rendelhetők.

A megrendelés leadásával a Vásárló elfogadja az általános szerződési feltételeket, mely feltételek megváltoztatására Szolgáltató egyoldalúan jogosult a www.medinabutor.hu weboldalon történő közzététellel.